Pracownia elektromiografii EMG

 

lek. med. Andrzej Kobak

specjalista rehabilitacji medycznej

Licencja nr 69 w zakresie diagnostyki EMG.

W pracowni EMG wykonywane są  badania neurofizjologiczne: neurografia, miografia, próby miasteniczne. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny najnowszy aparat EMG Dantec Keypoint Focus 

O badaniach:
Elektromiografia (EMG) należy do badań neurofizjologicznych służących do diagnostyki chorób obwodowego układu nerwowego i mięśniowego. W diagnostyce elektromiograficznej wyróżniamy: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów (ENG), badania czynności bioelektrycznej mięśni (EMG), ocenę transmisji nerwowo-mięśniowej (próby miasteniczne), badania  odpowiedzi odruchowych oraz funkcji układu autonomicznego.

EMG jest to badanie czynności elektrycznej mięśni, które wykonuje się za pomocą elektrod igłowych ( zawsze są to elektrody jednorazowe) w spoczynku i podczas skurczu mięśnia. Neurografia (ENG) służy do badań przewodnictwa nerwowego czuciowego i ruchowego przy pomocy elektrod powierzchniowych stosując drażnienie prądem. Badanie bywa dla pacjenta nieprzyjemne, ale zwykle jest dobrze znoszone.

Najczęstsze wskazania do badań EMG:
- diagnostyka polineuropatii, określania jej postaci: aksonalnej, demielinizacyjnej.
- diagnostyka uszkodzeń pojedynczych nerwów (mononeuropatii), w tym zsp. cieśni kanału nadgarstka.
- diagnostyka uszkodzeń nerwu twarzowego i trójdzielnego.
- diagnostyka uszkodzeń korzeni rdzeniowych, różnicowanie z uszkodzeniami nerwów obwodowych,
splotów nerwowych.
- diagnostyka chorób neuronu ruchowego, różnicowanie uszkodzeń komórek rogów przednich,
korzeni nerwowych splotów i nerwów obwodowych. ( Konsultacja telefoniczna z lekarzem )
- diagnostyka uszkodzeń uszkodzeń splotu barkowego
- diagnostyka miopatii wrodzonych i nabytych (zapalnych), miotonii.
- ocena zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w zespołach miastenicznych

CENNIK BADAŃ EMG:
Zakres cen badań EMG(wraz z opisem).............................120-300 zł
Zespół cieśni kanału nadgarstka (neuropatia nerwu/nerwów pośrodkowych)
- badanie jednej ręki…............................................................120 zł
- badanie obu rąk ….................................................................200 zł
Inne neuropatie (uszkodzenie pojedynczych nerwów np. strzałkowego,łokciowego,
zesp. cieśni stępu, zesp kanału Guyona)............................150 zł - 200 zł
Polineuropatie...........................................................................170 zł - 250 zł
Badanie splotu barkowego.....................................................250 zł - 300 zł
Zespoły korzeniowe ( zesp. uszkodzenia korzeni rdzeniowych w odc. szyjnym
lub lędźwiowym),badanie z użyciem elektrody igłowej...................................170 zł - 250 zł
Miopatie ( badanie chorób mięśni). Badanie z użyciem elektrody igłowej..170 zł - 250 zł
Próby miasteniczne..................................................................150 zł

przyjmuje w poniedziałki | wtorki | czwartki
w godzinach 15:30 – 19:30
cena wizyty 120 – 200 zł
lokalizacja: ul. Energetyczna 8, 53-330 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 71 361 86 30 | 71 361 94 62 | 71 367 11 05