Poradnia psychiatryczna

 


prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

specjalista psychiatra

- kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
- członek Advisory Board Europejskiego Towarzystwa Medycyny Psychosomatycznej, Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
- lekarz o ponad 20-letnim doświadczeniu, wieloletni konsultant psychiatra uniwersyteckich szpitali klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii

W swojej pracy klinicznej i naukowej prof. Rymaszewska zajmuje się zaburzeniami emocjonalnymi, psychotycznymi, otępieniem i innymi problemami wieku podeszłego, ich leczeniem biologicznym, ale także oddziaływaniami pozafarmakologicznymi. Wśród nowoczesnych metod wspierających terapię zaburzeń psychicznych wykorzystuje krioterapię ogólnoustrojową, przezczaszkową stymulacją magnetyczną (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) oraz głęboką stymulacją mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS) współpracując z neurochirurgami.
Jest współautorem ponad 200 publikacji naukowych oraz książek i podręczników, m.in. „Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych”, „Psychiatria – co nowego?”, „Psychiatria na obcasach”, „Psychiatria pod krawatem”, „Co należy wiedzieć o otępieniu?” praktyczny przewodnik rozpoznawania i leczenia dla lekarzy oraz „Co należy wiedzieć o otępieniu?” poradnik dla pacjentów i ich rodzin.

Prof. Joanna Rymaszewska oferuje diagnostykę i leczenie obejmujące:
- zaburzenia nastroju, depresje, chorobę afektywną dwubiegunową;
- zaburzenia lękowe, nerwicowe, somatyzacyjne, ataki paniki;
- problemy psychiczne spowodowane silnym lub przewlekłym stresem;
- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
- problemy psychiczne w chorobach somatycznych (np. schorzenia tarczycy,
cukrzyca, choroby serca i układu krążenia – zawał serca, nadciśnienie,
gastrologiczne –np. jelito drażliwe, ch. wrzodowa, neurologiczne - np. udar,
ch. Parkinsona, dermatologiczne, inne);
- problemy psychiczne w przebiegu zaburzeń odżywiania (jadłowstręt, bulimia,
ortoreksja, patologiczne objadanie się itp.);
- problemy psychiczne w przebiegu ciąży i połogu, okresu menopauzy
- zaburzenia psychotyczne, w tym psychozy urojeniowe, schizofrenia
- zaburzenia pamięci, deficyty funkcji poznawczych, otępienia (współpraca z neuropsychologiem, siecią pomocy dziennej, Centrum Spotkań i całodobowej)
- problemy psychiczne wieku podeszłego (depresja, lęki, zamartwianie się, postawa rezygnacyjna, zaburzenia zachowania i psychozy wieku podeszłego)
- zaburzenia snu, bezsenność.

Współpracuje z specjalistami innych dziedzin medycyny oraz psychoterapeutami (terapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, interwencja krótkoterminowa, systemowa) i psychologami oraz psychodietetykami, fizjoterapeutami, terapeutami uzależnień.
W ramach oferowanej diagnostyki i terapii wystawiane być mogą:
- recepty na leki refundowane
- zaświadczenia o stanie zdrowia i zdolności do pracy (ZUS, KRUS, MOPS,
komisja ds. orzekania o niepełnosprawności)
- skierowania do szpitala, innych ośrodków terapeutycznych.

przyjmuje w dniach:
- wtorki w godzinach 15:00 – 18:00
- środy w godzinach 15:00 – 18:00
- piątki w godzinach 14:30 – 17:00

Koszt wizyty:
- pierwszej 260 zł
- kolejnej 190 zł
- konsultacje kontrolne on-line ustalane indywidualnie

lokalizacja:budynek Thespian, Plac Powstańców Śląskich 1/116, 53-329 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 713671105 | 728888601 | 713618630lek. med. Agnieszka Cyran

specjalista psychiatra

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyła w 1999r. Po odbyciu półtorarocznego stażu podyplomowego rozpoczęła specjalizację z medycyny rodzinnej w ramach etatu rezydenckiego. Egzamin specjalizacyjny złożyła w 2007r. Następnie w maju 2008r. podjęła pracę w obecnym Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Wkrótce rozpoczęła specjalizacje z psychiatrii. Egzamin specjalizacyjny złożyła w 2013r. Kontynuowała pracę we wrocławskim szpitalu psychiatrycznym na oddziale V ogólnopsychiatrycznym całodobowym z pododdziałem psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia. Obecnie od października 2017r. pracuje na oddziale klinicznym. Od tego czasu jest asystentem w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Cały czas kontynuuje również pracę jako lekarz rodzinny. W obu dziedzinach medycyny uaktualnia i poszerza wiedzę poprzez uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach i konferencjach oraz lekturę prasy medycznej.
lek. med. Agnieszka Cyran oferuje diagnostykę i leczenie obejmujące:
- zaburzenia psychicznych u osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem schizofrenii
- choroby afektywnej dwubiegunowej
- zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, obsesyjno - kompulsyjnych
- zaburzeń psychicznych u osób starszych oraz w okresie ciąży i połogu
- problemów psychicznych związanych z ostrym lub przewlekłym stresem, towarzyszących schorzeniom somatycznym oraz w przebiegu przyjmowania środków psychoaktywnych.
Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalności, a także z rodzinami chorych

przyjmuje w poniedziałki
w godzinach 14:00 – 18:00
cena pierwszej wizyty 180 zł
cena kolejnej wizyty 160 zł
lokalizacja: ul. Energetyczna 8/1, 53-330 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 713671105 | 728888601 | 713618630