Poradnia transplantologii i immunologii klinicznej (niedobory odporności)

 


prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

Specjalista transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej,
pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

Konsultacje z zakresu:
1. Transplantacja komórek macierzystych u dzieci
a/ kwalifikacja do transplantacji w chorobach rzadkich [w tym w chorobach metabolicznych]
b/ wykorzystanie komórek macierzystych krwi pępowinowej u dzieci
c/ opieka potransplantacyjna
2. Czy bankować krew pępowinową?
a/ Który pakiet wybrać?
b/ Potencjalne wykorzystanie krwi pępowinowej w medycynie regeneracyjnej, w autyzmie, w mózgowym porażeniu dziecięcym.
3. Niedobory odporności u dzieci
a/ kwalifikacja do leczenia celowanego
b/ profilaktyka
c/ czy dziecko ma naprawdę niedobór odporności?

przyjmuje w piątki po ustaleniu telefonicznym
w godzinach 15:00 – 18:00
cena pierwszej wizyty 300 zł
cena kolejnej wizyty 200 zł

lokalizacja: ul. Energetyczna 8 / 1, 53-330 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 713671105 | 728888601 | 7136186