Spravato – światełko w tunelu dla cierpiących na depresję lekooporną?

ESKETAMINA – najnowsza terapia leczenia depresji lekoopornej

Przychodnia Polimed jest jednym z pierwszych ośrodków na Dolnym Śląsku, która oferuje możliwość skorzystania z nowoczesnej metody leczenia depresji lekoopornej esketaminą (Spravato®). Leczenie jest prowadzone przez wykwalifikowany personel w warunkach ambulatoryjnych.

Aby podjąć leczenie w naszej placówce, zadzwoń i umów się na wizytę u specjalisty psychiatry, prof. dr hab. n. med. Joanny Rymaszewskiej (tel. 71 367 11 05).

Wskazania do stosowania Spravato® 

Spravato® jest produktem leczniczym zawierającym substancję czynną esketaminę. Wskazany jest do leczenia osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, którzy nie zareagowali na co najmniej dwie różne terapie lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Spravato® jest stosowany u dorosłych w celu zmniejszenia objawów depresji, takich jak: uczucie smutku, lęk lub poczucie bezwartościowości, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia. Spravato® podaje się razem z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym.

Kwalifikacja i podawanie Spravato®

 1. Konsultacja psychiatryczna specjalistyczna kwalifikująca do leczenia. Lekarz konsultujący podejmuje decyzję o kwalifikacji do leczenia lekiem Spravato® i ustala całościowy plan leczenia. Podczas wizyty kwalifikującej pacjent otrzymuje poradnik dla pacjentów.
 2. Sposób podawania leku: Lek Spravato® ma postać dozownika z aerozolem do nosa (jeden dozownik zawiera 28 mg leku Spravato®). Lekarz lub pielęgniarka instruuje pacjenta jak stosować aerozol do nosa. Lek przeznaczony jest do samodzielnego podawania przez pacjenta. Pacjent może liczyć na wsparcie lekarza lub pielęgniarki, gdy będzie gotowy do podania leku. Pełna instrukcja dotycząca przyjmowania leku znajduje się w ulotce dla pacjenta.
 3. Po podaniu leku Spravato® mogą wystąpić działania niepożądane i zazwyczaj mają charakter krótkotrwały, dlatego po podaniu leku zawsze konieczne jest pozostanie pod obserwacją w Poradni Polimed przez 40 do 90 minut. W trakcie obserwacji będzie monitorowane samopoczucie i ciśnienie tętnicze krwi. O długości pobytu w placówce i gotowości do jej opuszczenia po podaniu leku Spravato® każdorazowo decyduje lekarz. Pacjent nie może prowadzić auta po przyjęciu leku.

Czas trwania leczenia i częstotliwość podawania leku Spravato®

 • Leczenie lekiem Spravato® trwa co najmniej 6 miesięcy. Plan leczenia jest systematycznie modyfikowany przez lekarza psychiatrę w zależności od dynamiki ustępowania objawów.
 • Schemat dawkowania:
 • Faza indukcji:                      1 – 4 tydzień – lek podawany 2 razy w tygodniu,
 • Faza podtrzymująca I:       5-12 tydzień – lek podawany 1 raz  w tygodniu,
 • Faza podtrzymująca II: od 13 tygodnia – lek podawany 1 raz na 2 tygodnie.
 • Podczas każdej wizyty pacjent używa od 1 do 3 dozowników w zależności od planu leczenia.
 • Co 4 tygodnie lekarz psychiatra ocenia stan zdrowia i efekty leczenia.

Zamawianie leku:

 • Lek zamawiany jest przez lekarza prowadzącego po zakwalifikowaniu pacjenta i opłacenia kosztu minimum 1 tygodnia leczenia (na 7 dni przed podaniem).
 • Po zamówieniu leku nie ma możliwości zwrotu kosztów terapii.
 • Ze względu na ograniczenia prawne dotyczące dystrybucji (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) lek może być podany wyłącznie w Przychodni Polimed we Wrocławiu.