dr hab. n. med. Paweł Tabakow, profesor uczelni

specjalista neurochirurg

przyjmuje
Pon. 08.00 – 13.30
Czw. 15:30 – 20:00
wybrane soboty 09:00 – 14:00

Oddział przy placu
Powstańców Śl. 1/116

e-mail: przychodnia@polimed.wroclaw.pl

Laureat III nagrody PREZESA RADY MINISTRÓW za osiągnięcia naukowo-techniczne dla zespołu pod kierownictwem dr hab. n. med. Pawła TABAKOWA za uzyskanie funkcjonalnej regeneracji rdzenia kręgowego u pacjenta z jego całkowitym urazowym uszkodzeniem w wyniku przeprowadzenia operacji dordzeniowej transplantacji autologicznych komórek gleju węchowego

Zakres działania
  • konsultacje i leczenie operacyjne guzów mózgu i przysadki metodami małoinwazyjnymi (endoskopia, śródoperacyjny rezonans magnetyczny, neuronawigacja), 
  • leczenie operacyjne choroby Parkinsona,
  • drżenia samoistnego i dystonii techniką DBS,
  • leczenie dyskopatii oraz zespołu cieśni nadgarstka.
Cennik
cena pierwszej wizyty 400 zł
cena kolejnej wizyty 360 zł
cena wizyty w języku angielskim500 zł