lek. med. Andrzej Kobak

specjalista rehabilitacji medycznej

przyjmuje
Pn. 15:30 – 19:30
Wt. 15:30 – 19:30
Czw. 15:30 – 19:30

Oddział przy ulicy
Energetycznej 8/1

e-mail: przychodnia@polimed.wroclaw.pl

Licencja nr 69 w zakresie diagnostyki EMG.

W pracowni EMG wykonywane są  badania neurofizjologiczne: neurografia, miografia, próby miasteniczne. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny najnowszy aparat EMG Dantec Keypoint Focus 

O badaniach:
Elektromiografia (EMG) należy do badań neurofizjologicznych służących do diagnostyki chorób obwodowego układu nerwowego i mięśniowego. W diagnostyce elektromiograficznej wyróżniamy: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów (ENG), badania czynności bioelektrycznej mięśni (EMG), ocenę transmisji nerwowo-mięśniowej (próby miasteniczne), badania  odpowiedzi odruchowych oraz funkcji układu autonomicznego.

EMG jest to badanie czynności elektrycznej mięśni, które wykonuje się za pomocą elektrod igłowych ( zawsze są to elektrody jednorazowe) w spoczynku i podczas skurczu mięśnia. Neurografia (ENG) służy do badań przewodnictwa nerwowego czuciowego i ruchowego przy pomocy elektrod powierzchniowych stosując drażnienie prądem. Badanie bywa dla pacjenta nieprzyjemne, ale zwykle jest dobrze znoszone.

Najczęstsze wskazania do badań EMG:
  • diagnostyka polineuropatii, określania jej postaci: aksonalnej, demielinizacyjnej,
  • diagnostyka uszkodzeń pojedynczych nerwów (mononeuropatii), w tym zsp. cieśni kanału nadgarstka,
  • diagnostyka uszkodzeń nerwu twarzowego i trójdzielnego,
  • diagnostyka uszkodzeń korzeni rdzeniowych, różnicowanie z uszkodzeniami nerwów obwodowych,splotów nerwowych,
  • diagnostyka chorób neuronu ruchowego, różnicowanie uszkodzeń komórek rogów przednich,korzeni nerwowych splotów i nerwów obwodowych. ( Konsultacja telefoniczna z lekarzem ),
  • diagnostyka uszkodzeń uszkodzeń splotu barkowego,
  • diagnostyka miopatii wrodzonych i nabytych (zapalnych), miotonii,
  • ocena zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w zespołach miastenicznych.
Cennik
zespół cieśni kanału nadgarstka – badanie jednej ręki 180zł
zespół cieśni kanału nadgarstka – badanie obu rąk 250zł
inne neuropatie (uszkodzenie pojedynczych nerwów np. strzałkowego, łokciowego, zesp. cieśni stępu, zesp. kanału Guyona itp. ) 250zł
polineuropatie 250zł
badanie splotu barkowego 300zł
neuropatie / zespoły korzeniowe ( zespół uszkodzenia korzeni rdzeniowych w odc. szyjnym lub lędźwiowym, kk. górne, kk. dolne) 250zł
Miopatie (Badanie chorób mięśni z użyciem elektrody igłowej ) 250zł
próby miasteniczne 200zł