prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

specjalista transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej,
pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

przyjmuje
Pt. 15:00 – 18:00

Oddział przy ulicy

Energetycznej 8/1

krzysztof.kalwak@gmail.com

Konsultacje z zakresu:

1. Transplantacja komórek macierzystych u dzieci
– kwalifikacja do transplantacji w chorobach rzadkich [w tym w chorobach metabolicznych]
– wykorzystanie komórek macierzystych krwi pępowinowej u dzieci
– opieka potransplantacyjna
2. Czy bankować krew pępowinową?
– Który pakiet wybrać?
– Potencjalne wykorzystanie krwi pępowinowej w medycynie regeneracyjnej, w autyzmie, w mózgowym porażeniu dziecięcym.
3. Niedobory odporności u dzieci
– kwalifikacja do leczenia celowanego
– profilaktyka
– czy dziecko ma naprawdę niedobór odporności?

Przed pierwszą wizytą online proszę dosłać dokumentację medyczną i pytania email: krzysztof.kalwak@gmail.com

Cennik
cena pierwszej wizyty300 zł
cena kolejnej wizyty200 zł
cena wizyty on-line200 zł., kolejna 150 zł.