prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

specjalista transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej,
pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

przyjmuje
Pt. 15:00 – 18:00

Oddział przy ulicy

Energetycznej 8/1

krzysztof.kalwak@gmail.com

Konsultacje z zakresu:

1. Niedobory odporności u dzieci
– kwalifikacja do leczenia celowanego
– profilaktyka 
– diagnostyka i leczenie neutropenii  
– czy dziecko ma naprawdę niedobór odporności?  
2. Leczenie atopowego zapalenia skóry (AZS) u dzieci –  od postaci łagodnych po ciężkie. Szybkie łagodzenie świądu towarzyszącemu AZS.
3. Transplantacja komórek macierzystych u dzieci
– kwalifikacja do transplantacji w chorobach rzadkich [w tym w chorobach metabolicznych]
– wykorzystanie komórek macierzystych krwi pępowinowej u dzieci
– opieka potransplantacyjna
4Czy bankować krew pępowinową?
– Który pakiet wybrać?
– Potencjalne wykorzystanie krwi pępowinowej w medycynie regeneracyjnej, w autyzmie (u dzieci w wieku 4-8 lat z IQ > 70)

Przed pierwszą wizytą online proszę dosłać dokumentację medyczną i pytania email: krzysztof.kalwak@gmail.com

Cennik
cena pierwszej wizyty300 zł
cena kolejnej wizyty200 zł
cena wizyty on-line200 zł., kolejna 150 zł.