CZY WARTO ZBADAĆ PRZECIWCIAŁA ANTY-S
PO PRZECHOROWANIU I/LUB PO SZCZEPIENIU P/COVID-19

Pandemia COVID –19 trwa na świecie ponad rok i obecnie nie ma jeszcze wiedzy jak długo będzie utrzymywała się odporność na ponowne zakażenie po przebyciu choroby jak również  jak długo trwa odporność po szczepieniu. Powstaje zatem pytanie czy warto zbadać poziom  p/ciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 we krwi i obserwować dynamikę obniżania się ich stężenia wraz z upływem czasu. Ostatnio WHO poleciło wprowadzenie pierwszego standaryzowanego testu oceniającego ilościowo stężenie p/ciał skierowanych przeciwko białku S koronowirusa. P/ciała neutralizujące anty-S wiążą się  z białkiem kolca wirusa i neutralizują go. Uniemożliwia to dalsze działanie wirusa tj. połączenie się go z odpowiednim receptorem (ACE2) na komórkach ludzkich i rozwój choroby. Obecność p/ciał anty S jednoznacznie wskazuje na nabycie odporności albo wskutek przebytej choroby lub po szczepieniu.  Powtarzanie badania co kilka miesięcy najpewniej pozwoli na ocenę jak długo trwa odporność po chorobie a także po szczepieniu p/COVID-19.  Krew do badania pobieramy bez żadnego specjalnego przygotowania, pacjent nie musi być na czczo.