Pandemia COVID-19 a opieka nad chorymi z otępieniem

Stan pandemii i związane z nią uciążliwości szczególnie odczuwają ludzie starsi, którzy czują się zagrożeni wiedząc, że choroba u seniorów przebiega zwykle ciężej i może być śmiertelna. Inaczej sytuację przeżywają ludzie w wieku produkcyjnym, którzy martwią się nie tylko o zdrowie swoje i bliskich ale także o pracę i byt swój i rodziny. Jeszcze inaczej odosobnienie odczuwają dzieci pozbawione normalnych zajęć, szkoły, kontaktu z rówieśnikami. Ogromny stres dotyka ludzi pracujących w szpitalach, szczególnie jednoimiennych i w innych placówkach związanych z ochroną zdrowia. Odległe psychologiczne skutki pandemii i związanych z nią ograniczeń w codziennym życiu będziemy poznawać jeszcze przez wiele miesięcy/lat.

Analizując ilość przypadków śmiertelnych we wszystkich krajach wiemy na pewno, że COVID 19 stanowi szczególne zagrożenie dla życia osób w wieku podeszłym oraz cierpiących z powodu wielu różnych chorób . Oprócz dbałości o zdrowie fizyczne równie ważne są potrzeby psychiczne i społeczne tych pacjentów i ich opiekunów. Szczególna rola w tym okresie przypada lekarzom psychiatrom oraz psychologom. Troskliwej opieki wymaga grupa chorych z otępieniem. Organizacja opieki nad tymi osobami jest dużym wyzwaniem dla rodziny i personelu ośrodków medycznych. Zespół specjalistów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierunkiem prof. Joanny Rymaszewskiej i przygotował specjalne zalecenia dla osób z otępieniem. Zalecenia te dotyczą chorych mieszkających i żyjących samodzielnie, a także tych żyjących z rodziną oraz chorych przebywających w placówkach opieki długoterminowej. Zalecenia te mają na celu pomoc w organizacji i przygotowaniu optymalnych warunków opieki nad chorym z otępieniem.

Rekomendacje: Epidemia SARS- COV-2 a populacja osób z otępieniem.